Sint Spektakel
Image default
Society / Holidays

Dyslexietests en meer

De Onderwijspraktijk van de wijk voert vele onderzoeken uit; van dyslexie tests tot dyscalculie onderzoeken. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om leerlingen een goede behandeling te kunnen geven. Voor sommige leerlingen is een advies aan de ouders namelijk al voldoende, terwijl andere leerlingen langdurig remedial teaching nodig hebben. Laat bij twijfel dus altijd een dyslexie test of een van de andere testen uitvoeren.

 

Didactische onderzoek

Een van de onderzoeken die worden uitgevoerd, zijn didactische onderzoeken. Bij didactisch onderzoek wordt het niveau van een kind bepaald voor een bepaald schoolvak. Naast dat het niveau wordt vastgesteld, wordt er ook onderzocht waar eventuele hiaten zijn en waar de leerling waarschijnlijk vaak tegenaan zal lopen in de toekomst.

 

Dyscalculie onderzoek

Er kan ook een dyscalculie onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het rekenniveau van het kind. Daarnaast wordt gekeken waar het kind voornamelijk tegenaan loopt. Om alternatieve verklaringen te kunnen uitsluiten, wordt ook een intelligentie onderzoek uitgevoerd.

 

Dyslexie test

Bij een dyslexie test wordt er voornamelijk gefocust op drie zaken; de kwaliteit van lezen en spellen, de mate van lees of spellingsproblematiek en de oorzaak van de problematiek. Ook bij een dyslexie test wordt een intelligentie onderzoek uitgevoerd om alternatieve verklaringen uit te sluiten. Een dyslexie test is aan te raden voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.

 

Intelligentie test

Om de intelligentie van de kinderen te testen wordt gebruik gemaakt van de WISC-III. Naast dat deze test bekend staat om de hoge kwaliteit, is het ook de meest gebruikte intelligentietest. Er wordt niet alleen gemeten hoe slim een kind is, maar ook hoe snel het kind informatie verwerkt. Zo kan met behulp van dit onderzoek ontdekt worden of een kind vooral goed is in verbale informatieverwerking of toch visuele informatieverwerking.

 

Vraag gerust advies!

Voor onderzoeken van hoge kwaliteit is het dus slim om contact op te nemen met de Onderwijspraktijk van de Wijk. Bij hen kun je vele onderzoeken laten uitvoeren, waardoor je je kind beter leert kennen en je kind zo nodig remedial teaching kan aanbieden. Laat je bij twijfel gerust adviseren door de remedial teachers die altijd voor je klaarstaan. De remedial teachers hebben niet alleen kennis over remedial teaching, maar ook over dyslexie tests en alle andere onderzoeken.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/